ജിസ് യ

ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങള്‍

ജിസ്‌യ

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അദ്ധ്യായം  അത്തൗബ സൂക്തം 29

അവര്‍ വിധേയരായി കൈയോടെ ജിസ്‌യ നല്‍കുംവരെ.

(ജിസ്‌യ = ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാരോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനമാണിവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. രാജ്യദ്രോഹം നിര്‍ത്തി രാഷ്ട്രഘടനക്ക് വഴങ്ങും വരെയാണ് യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെട്ടത്. ജിസ്‌യ നല്‍കലാണ് ഇതിന്റെ തെളിവ്. ജിസ്‌യ എന്നത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി പൗരന്മാര്‍ നല്‍കുന്ന നികുതിയാണ്. മുസ്‌ലിംകള്‍ ഇത് നല്‍കുന്നതിനുപകരം സകാത്ത് നല്‍കുകയും നിര്‍ബന്ധ സൗജന്യ സൈനിക സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അമുസ്‌ലിം പൗരന്മാര്‍ മുസ്‌ലിംകളെപ്പോലെ സൗജന്യ സൈനിക സേവനത്തിന് സന്നദ്ധമായാല്‍ ജിസ്‌യ നല്‍കേണ്ടതില്ല. ജിസ്‌യ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച പോലെ മതനികുതിയല്ലെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.)