കലാസാഹിത്യം

നബി വചനങ്ങള്‍

സാഹിത്യം ഇസ്‌ലാം

നബി (സ) പറയുന്നു വാഗ്വിലാസത്തില്‍ വശ്യതയുണ്ട് ,കവിതയില്‍ ജ്ഞാനമുണ്ട്

( ഇമാം അഹ്മദ്‌ , അബൂദാവൂദ് )