മതസ്വാതന്ത്ര്യം

നബി വചനങ്ങള്‍

മതസ്വാതന്ത്ര്യം

1. തിരുനബി അരുളി: 

തിരുനബി അരുളി: ആരെങ്കിലും കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട അമുസ്‌ലിം പൗരനെ അക്രമിക്കുകയോ അവന്റെ അവകാശം ഹനിക്കുകയോ അവന്റെ കഴിവിനപ്പുറമുള്ള ഭാരം ചുമത്തുകയോ അവന്റെ വല്ല സാധനവും സമ്മതമില്ലാതെ എടുക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ അന്ത്യദിനത്തില്‍ ഞാന്‍ ആ അമുസ്‌ലിമിന്റെ വാദിയായിരിക്കും.

(അബൂദാവൂദിന്റെ ഹദീസ്‌ശേഖരത്തില്‍നിന്ന്)