സാമ്പത്തിക വിതരണം

നബി വചനങ്ങള്‍

സാമ്പത്തികവിതരണം

1. നബി പറഞ്ഞു. '' പൂഴ്ത്തവെക്കുന്നവന്‍ പാപിയാണ്.''

(സ്വഹീഹു മുസ്‌ലിം)

2. നബി പറഞ്ഞു. 'നിങ്ങള്‍ സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടിവെക്കുകയും അങ്ങനെ ദുനിയാവില്‍ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യരുത്.''

3. നബി പറഞ്ഞു. 'വസ്വിയ്യത്ത് ചെയ്യാന്‍ മുതലുകള്‍ വല്ലതുമുണ്ടായിട്ട് തന്‍റെ വസ്വിയ്യത്ത് എഴുതിവെക്കാതെ രണ്ട് രാത്രിപോലും കഴിച്ചുകൂട്ടാന്‍ ഒരു മുസ്‌ലിമിന് അവകാശമില്ല.'' 

(സ്വഹീഹുല്‍ ബുഖാരി, സ്വഹീഹു മുസ്‌ലിം)

4. തന്‍റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനായി ദാനം ചെയ്യാന്‍ ഒരു അനുചരന്‍ തിരുനബിയോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു. അപ്പോള്‍ തിരുനബി അയാളോട് പറഞ്ഞു. 'മൂന്നിലൊന്നു മാത്രം ദാനം ചെയ്യുക. അതുതന്നെ ധാരാളമാണ്. തന്‍റെ  അനന്തരാവകാശികളെ ആളുകള്‍ക്കു മുമ്പില്‍ കൈനീട്ടുന്നവരായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നിനക്ക് നല്ലത് അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കി വിട്ടേച്ചുപോകുന്നതാണ്.' 

 

(സ്വഹീഹുല്‍ ബുഖാരി, സ്വഹീഹു മുസ്‌ലിം)

5.