ഖുര്‍ആന്‍റെ ആഴങ്ങളില്‍

റഫറന്‍സ്‌

ഖുര്‍ആന്‍

1. ഖുര്‍ആന്‍ പഠനത്തിന് ഒരു മുഖവുര അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി 

2. ഖുര്‍ആന്‍ സന്ദേശസാരം (ഒ. അബ്ദുറഹ്മാന്‍)

3. ഖുര്‍ആന്‍ ശബ്ദകോശം (അബ്ദുല്ലാ മന്‍ഹാം, എം.സി. അബ്ദുല്ല)

4. ഖുര്‍ആനിലെ കഥാപാഠങ്ങള്‍ കെ.കെ. മുഹമ്മദ് മദനി

5. ഖുര്‍ആനെ പരിചയപ്പെടുക സദ്‌റുദ്ദീന്‍ ഇസ്‌ലാഹി

  (വിവ. മുഹമ്മദ് അബുല്‍ജലാല്‍)

6. ഖുര്‍ആന്റെ മുില്‍ വിനയാന്വിതം (വാണിദാസ് എളയാവൂര്)

7. ഖുര്‍ആനിലേക്കുള്ള പാത ഖുര്‍റം മുറാദ്(വിവ. പി.എ.എം. ഹാരിസ്)