ശരീഅത്ത്

റഫറന്‍സ്‌

ശരിഅത്ത്

1. ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅത്ത് തത്ത്വവും പ്രയോഗവും ഡോ. യൂസുഫുല്‍ ഖറദാവി

(വിവ. എം.എസ്.എ. റസാഖ്)

2.ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅത്തും സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളും (ടി.കെ. ഉബൈദ്)