ഭരണാധികാരി

റഫറന്‍സ്‌

രാഷ്ട്രീയം

1. ഇസ്‌ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി

 (വിവ. വി.പി. മുഹമ്മദലി)

2. മതവും രാഷ്ട്രവും (പി. ഉസ്മാന്‍ )

3. മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി

4. മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ ഇസ്‌ലാമില്‍ എ.കെ. ബ്രോഹി

 (വിവ. എ.പി. കുഞ്ഞാമു)

5 രാഷ്ട്രവും ഭരണകൂടവും ഇസ്‌ലാമില്‍ മുഹമ്മദ് അസദ്

 (വിവ. കെ.സി. സലീം)

6. രാഷ്ട്രസങ്കല്‍പം ഇസ്‌ലാമില്‍ (വി.എ. കബീര്‍ )

7. രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ ഇസ്‌ലാമില്‍ ഡോ. അബ്ദുല്‍ കരീം ഉസ്മാന്‍

 (വിവ. കെ.എ. സിദ്ദീഖ് ഹസന്‍)

8. ഇസ്‌ലാമിന് രാഷ്ട്രീയ വ്യാഖ്യാനമോ അഹ്മദ് ഉറൂജ് ഖാദിരി

 (വിവ. വി.കെ. അലി)

9. അറബ് വസന്തം ഭാവിയുടെ രാഷ്ട്രീയം (സി. ദാവൂദ്)

10. ഇസ്‌ലാം, രാഷ്ട്രീയം ,അധികാരം, സയ്യിദ് സുലൈമാന്‍ നദ്‌വി

 (വിവ. വി.കെ. അലി)