സന്തതികള്‍

   ഇളംപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യശിശുപോലും ശക്തിയുടെ വിസ്മയകരമായ ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാല്‍, അനേകം സര്‍ഗശേഷിയുടെ ഉറവിടമായ ആ കുഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഗണനയും പരിചരണവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഓരോ ശിശുവും അതിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുകള്‍ക്ക് കുളിര്‍മയും മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയും ശാന്തിയും നല്‍കുന്നു.

    കുട്ടികളുടെ ശാരീരികമായ വളര്‍ച്ച, സ്വഭാവശിക്ഷണം എന്നിവയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണ്. അന്യായമായി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ, ദാരിദ്ര്യം ഭയന്നോ അപമാനം ഭയന്നോ മറ്റോ അവരെ കൊല്ലുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും ഇസ്‌ലാം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആണ്‍കുട്ടികളോടും പെണ്‍കുട്ടികളോടും തുല്യനിലയില്‍ വര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഇസ്‌ലാമികവീക്ഷണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിഫലാര്‍ഹവും പരലോകവിജയത്തിന് നിദാനവുമാണ് പെണ്‍കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തുകയെന്നത്. ഈ നിര്‍ദേശത്തിലൂടെ പെണ്‍കൂട്ടിളോട് മാനവസമൂഹം എക്കാലവും പുലര്‍ത്തിപ്പോരുന്ന വിവേചനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇസ്‌ലാം. കുട്ടികളോട് സ്‌നേഹപൂര്‍വം പെരുമാറണമെന്നും അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറരുതെന്നും അവരോടൊപ്പമാകുമ്പോള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെയാകണമെന്നും അവരുടെ കൂടെ കളിക്കണമെന്നും പ്രവാചകന്‍ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.